Hinnasto

Asuinosakehuoneistojen vuokravälitykset kiinteään hintaan:

YKSIÖ     450 €

KAKSIO  550 €

KOLMIO 650 €

4-5 H       750 €

 

Hinnat sis. alv.

Omakotikiinteistöjen välityspalkkio jopa puolet normaalitasosta!

Toimitilat kuukauden vuokra sis. alv.

Kysy lisää!

TÄÄLTÄ LÖYDÄT VAPAAT ASUNNOT/KOHTEET:

varastoi.se logo

logo toimitilat

 

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

K & K Vuokrauspalvelu
yhteystiedot:

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Vesa Koskensalo
yhteystiedot:

3. Rekisterin nimi

K & K Vuokrauspalvelu asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Koivunen & Koskensalo Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely vuokraustoimintaan, myyntitoimintaan, hallinnointipalveluihin liittyviin tarkoituksiin, verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Koivunen & Koskensalo Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (osoite) yhteydenottoa varten)
Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
Kiinnostustiedot
Lupatiedot
Toimeksiantosopimukseen liittyvät tiedot

Asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot
Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Mikäli Asiakkaiden tietojen luovuttaminen Koivunen & Koskensalo Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, Asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

 

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Koivunen & Koskensalo Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.